yad1

yaban

Fa yābān يابان z Fa biyābān بيابان zverimsiz ve çorak yer, çöl, bozkır Fa yāb ياب zverimsiz, faydasız, boş

yabancı

≈ Fa yābānī çöle ait, medeni olmayan, barbar +çI Fa yābān çorak yer, bozkır, çöl

yabanıl

TTü yaban +Il

yabansı

TTü yaban +sI

yabgu

<< ETü yabgu hakana tabi bir yönetici unvanı, prens

yad1

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
yat éllig toyın [yabancı ülkeden keşiş] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yāt kişi [yabancı, ecnebi] TTü: [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
yad u biliş katında berāberidi [yabancı ve tanıdık, nezdinde eşit idi]

<< ETü yāt yabancı

Bu maddeye gönderenler: yadırga-, yadsı-


01.01.2016
yad2

Fa yād ياد zanma, hatırlama << OFa ayād ≈ Ave yāta- a.a.

yadırga|mak

TTü yad yabancı +IrgA-

yadigâr

Fa yādegār ياده گار zandıç, anımsatan şey (§ Fa yāda ياده zanı Fa kardan, kār- كردن, كار zyapmak ) << OFa ayādgār a.a.

yadsı|mak

TTü yad yabancı +sI-

yafta

Fa yāfte يافته z [pp.] bulmuş, bulunmuş Fa yāftan, yāb- يافتن, ياب zbulmak, elde etmek +a << OFa ayāftan, ayāb- a.a.