yad2

yabancı

≈ Fa yābānī çöle ait, medeni olmayan, barbar +çI Fa yābān çorak yer, bozkır, çöl

yabanıl

TTü yaban +Il

yabansı

TTü yaban +sI

yabgu

<< ETü yabgu hakana tabi bir yönetici unvanı, prens

yad1

<< ETü yāt yabancı

yad2

[ Kutadgu Bilig, 1069]
bayat yādı iş tap maŋa [Allah'ı zikretmek/anmak bana yeterli iştir]

Fa yād ياد zanma, hatırlama << OFa ayād ≈ Ave yāta- a.a.

Benzer sözcükler: yad etmek

Bu maddeye gönderenler: lades, yadigâr


25.03.2015
yadırga|mak

TTü yad yabancı +IrgA-

yadigâr

Fa yādegār ياده گار zandıç, anımsatan şey (§ Fa yāda ياده zanı Fa kardan, kār- كردن, كار zyapmak ) << OFa ayādgār a.a.

yadsı|mak

TTü yad yabancı +sI-

yafta

Fa yāfte يافته z [pp.] bulmuş, bulunmuş Fa yāftan, yāb- يافتن, ياب zbulmak, elde etmek +a << OFa ayāftan, ayāb- a.a.

yağ

<< ETü yāġ hayvansal yağ veya süt yağı