yakın

yaka

Eski Türkçe yaka "yan, kıyı, sınır" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yak- "yaklaşmak, yanına gelmek" fiilinden Eski Türkçe +A ekiyle türetilmiştir.

yakala|mak

Türkiye Türkçesi yaka sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

yakamoz

Yeni Yunanca diakamós διακαμός z "deniz yüzeyinde ışıltı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca diakéō διακαίω z "(içinden) tutuşmak, parıldamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Yeni Yunanca kaíō καίω z "yanmak" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir.

yakar|mak

Eski Türkçe yakar- "yalvarmak" fiilinden evrilmiştir.

yakı

Eski Türkçe yakıġ "yaraya sürülen bir tür ilaç" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yak- fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

yakın
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Türkische Turfantexte 1-9, Uygurca metinler, 900 yılından önce]
yakın barıp [yanına gidip] Türkiye Türkçesi: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
Dünyāyı görüp yakın aldanmagıl / āχiret senden ırakdur sanmagıl

Köken

Eski Türkçe yākın "yakınca, yakından (zarf), yan (ad)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yāk "yakın (sıfat)" fiilinden Eski Türkçe +In ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen yağuk sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yak- "yanaşmak, yaklaşmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yavuklu maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

cana yakın, yakınlaşmak, yakınlık, yakınsamak, yakınsak


30.09.2020
yakın|mak

Türkiye Türkçesi yakın- veya yanık- "yanmak" fiilinden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi aynı anlama gelen yak- veya yan- fiilinden Yeni Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

yakış|mak

Eski Türkçe yakış- veya yaġuş- "(birbirine) yaklaşmak, yakın olmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yak- "yaklaşmak, bitişmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

yakıt

Türkiye Türkçesi yak- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

yakinen

Arapça yaḳīnan يقيناً z "kesinlikle, şüphesiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yḳn kökünden gelen yaḳīn يقين z "kesin ve şüphesiz (bilgi)" sözcüğünün zarfıdır. Bu sözcük Arapça yaḳina يقن z "emin idi, kesin bildi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

yaklaş|mak

Eski Türkçe yāk veya yağuk "yakın" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lAş- ekiyle türetilmiştir.