yakın|mak

yakala|mak

Türkiye Türkçesi yaka sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

yakamoz

Yeni Yunanca diakamós διακαμός z "deniz yüzeyinde ışıltı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca diakéō διακαίω z "(içinden) tutuşmak, parıldamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Yeni Yunanca kaíō καίω z "yanmak" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir.

yakar|mak

Eski Türkçe yakar- "yalvarmak" fiilinden evrilmiştir.

yakı

Eski Türkçe yakıġ "yaraya sürülen bir tür ilaç" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yak- fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

yakın

Eski Türkçe yākın "yakınca, yakından (zarf), yan (ad)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yāk "yakın (sıfat)" fiilinden Eski Türkçe +In ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen yağuk sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yak- "yanaşmak, yaklaşmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

yakın|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Kadı Burhanettin, Divan, 1398]
yaχına yaχına [yana yana] irdim kılmagil beni ırak Türkiye Türkçesi: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
yanıkmak: Sızlanmak, şikâyet etmek, tazallüm. [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
yakınmak: Şikayet etmek, sızlanmak, yanıkmak.

Köken

Türkiye Türkçesi yakın- veya yanık- "yanmak" fiilinden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi aynı anlama gelen yak- veya yan- fiilinden Yeni Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yak-2 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Belki Türkiye Türkçesi yanıkmak (aynı anlamda) fiilinden metatez yoluyla, ya da yanıp yakılmak (aynı anlamda) deyiminden.

Benzer sözcükler

yanıkmak


03.08.2015
yakış|mak

Eski Türkçe yakış- veya yaġuş- "(birbirine) yaklaşmak, yakın olmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yak- "yaklaşmak, bitişmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

yakıt

Türkiye Türkçesi yak- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

yakinen

Arapça yaḳīnan يقيناً z "kesinlikle, şüphesiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yḳn kökünden gelen yaḳīn يقين z "kesin ve şüphesiz (bilgi)" sözcüğünün zarfıdır. Bu sözcük Arapça yaḳina يقن z "emin idi, kesin bildi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

yaklaş|mak

Eski Türkçe yāk veya yağuk "yakın" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lAş- ekiyle türetilmiştir.

yaklaşık