yakut

yakış|mak

<< ETü yakış-/yaġuş- (birbirine) yaklaşmak, yakın olmak ETü yak- yaklaşmak, bitişmek +Iş-

yakıt

TTü yak- +Ut

yakinen

Ar yaḳīnan يقيناً z [zrf.] kesinlikle, şüphesiz Ar yaḳīn يقين z [#yḳn faˁīl sf.] kesin ve şüphesiz (bilgi) +an Ar yaḳina يقن zemin idi, kesin bildi

yaklaş|mak

ETü yāk/yağuk yakın +lAş-

yaklaşık
yakut

[ Kutadgu Bilig, 1069]
guhar yinçü yāḳūt çıkarur [cevher inci yakut çıkarır] [ Codex Cumanicus, 1303]
robin - Fa & Tr: yakut

Ar yāḳūt ياقوت z [#yḳt] kırmızı renkli değerli bir taş, yakut (≈ OFa yākand a.a. ≈ Aram yāḳund/yākand יקנדא za.a. ≈ EYun ʰyákinthos ὑάκινθος za.a. )

Not: Nihai kökeni eski bir Akdeniz veya Anadolu dili olmalıdır. İng hyacinth, Fr hyacinthe biçimleri Latince yoluyla Eski Yunancadan alınmıştır.

Benzer sözcükler: yakuti


09.09.2015
yal

?

yala|mak

<< ETü yalġa- yalamak ETü yalıġ dil? +(g)A-

yalabık

TTü yalabı- parıldamak, ışımak +Uk

yalak

<< OTü yalak hayvanlar için yeme veya içme çanağı ETü yalġa- yalamak +Uk

yalaka

<? TTü yalak yalayan, yalanan