yalı

yalapşap

?

yalaz

<< OTü yalabız/yalawız alev OTü yalabı- alevlenmek, parlamak +Uz

yalçın

TTü yalav/yalın parıltı +çIn TTü yal- yanmak, parlamak

yaldız

≈ ETü/TTü yulduz parıltı, yıldız

yalelli

Ar yā lallī يا للّى znakarat sözü, laylom

yalı

"deniz kıyısı" [ Osmanlı Kanunnameleri, <1512]
[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
jalí [yalı]: lito del mare [deniz kıyısı]. [ Kieffer & Bianchi, Dictionnaire Turc-Français, 1835]
yalı: Maison de plaisance située sur le canal de la mer Noire [Karadeniz Boğazında sayfiye evi]

OYun yiáli γιάλη zsahil, deniz kıyısı, özellikle kıyı kumsalı [mod. gialós] << EYun aigialós αιγιαλός za.a.

Not: MÖ 12. yy'a ait Miken kayıtlarında Arkaik Yunanca aikiarijo "kıyı halkı" (> EYun aigialeús) tespit edilmiştir. Chant sf. I.30 sözcüğü EYun aîges "dalga" kökenli bir bileşik olarak açıklamaya çalışır.


10.12.2015
yalım

<< OTü yalın/yalım alev, parıltı ETü yal- yanmak, parlamak +In

yalın

<< ETü yalıŋ çıplak ETü yalın- soyunmak, soyulmak +I(g)

yalıt|mak

TTü yalın- soyunmak

yallah

Ar yā-llāh ياالله zya allah

yalnız

<< ETü yalıŋuz/yalŋus yalnız ETü yalıŋ a.a. +Uz