yalın

yalım

Orta Türkçe yalın veya yalım "alev, parıltı" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yal- "yanmak, parlamak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +In ekiyle türetilmiştir.

yalın
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
yalıŋ bodunug tonlıg kıldım [çıplak boyları giydirdim] Türkiye Türkçesi: yalın ayak [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, 1451 yılından önce]
Pīrūze'ye χaber itdiler, yalıŋ ayak geldi oğlunuŋ üzerine düşdi ağladı

Köken

Eski Türkçe yalıŋ "çıplak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yalın- "soyunmak, soyulmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

Benzer sözcükler

yalın ayak, yalın kat, yalın kılıç, yalıncak

Bu maddeye gönderenler

yalıt-, yalnız


27.05.2015