yalama

yala|mak

Eski Türkçe yalġa- "yalamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yalıġ "dil?" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

yalama
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "ağızda aft, herpes" [ Lugat-i Ni'metullah, 1540]
rīş-i dehen: Ağızda olan uccuk ve yalama. Türkiye Türkçesi: "aşınma" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
yalama: 1. yalamak işi, 2. yüzde çıkan bir çıban, 3. aşınma.

Köken

Türkiye Türkçesi yala- "yalamak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için yala- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Yala- fiiliyle anlam ilişkisi açık değildir.


15.11.2019