yalan

yala|mak

<< ETü yalġa- yalamak ETü yalıġ dil? +(g)A-

yalabık

TTü yalabı- parıldamak, ışımak +Uk

yalak

<< OTü yalak hayvanlar için yeme veya içme çanağı ETü yalġa- yalamak +Uk

yalaka

<? TTü yalak yalayan, yalanan

yalama

<? TTü yala- yalamak +mA

yalan

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yalġan: al-ḳaḏib. yalġan söz, yalġan kişi (...) yala [[iftira, töhmet]], yalaçı [[iftiracı]], ol aŋar oġrı yaladı [[onu hırsızlıkla itham etti]]

<< ETü yalġan iftira, töhmet ETü yalġa-/yala- 1. yalamak, 2. iftira etmek, dil uzatmak +In ETü *yalıġ dil +(g)A-

 yala-

Not: Moğ cali "yalan" Türkçeden alıntı olmalıdır. "Dil" (organ adı) ile "kötü söz söylemek, dille yaralamak" eylemi arasındaki kavramsal ilişki birçok dilde mevcuttur. Karş. lisan.

Benzer sözcükler: yalan dolan, yalancı, yalancıktan, yalankoz, yalanlamak, yalansız


03.08.2021
yalapşap

?

yalaz

<< OTü yalabız/yalawız alev OTü yalabı- alevlenmek, parlamak +Uz

yalçın

TTü yalav/yalın parıltı +çIn TTü yal- yanmak, parlamak

yaldız

≈ ETü/TTü yulduz parıltı, yıldız

yalelli

Ar yā lallī يا للّى znakarat sözü, laylom