yalpa

yalım

<< OTü yalın/yalım alev, parıltı ETü yal- yanmak, parlamak +In

yalın

<< ETü yalıŋ çıplak ETü yalın- soyunmak, soyulmak +I(g)

yalıt|mak

TTü yalın- soyunmak

yallah

Ar yā-llāh ياالله zya allah

yalnız

<< ETü yalıŋuz/yalŋus yalnız, tek başına ETü yalıŋ a.a.

yalpa

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yalpa: Gemi iki yana yalpa vurmak. Yelkeni rüzgârdan şişip gemiyi eğmek.

?

Not: TTü yalpa-mak "ezilmek, yassılmak" fiiliyle birleştirilmesi mümkün görünmüyor. TTü yelpe-mek "rüzgârda sallanmak, kanat çırpmak" fiiliyle ilişkisi ses bakımından problematiktir.

Benzer sözcükler: yalpalamak, yalpalanmak, yalpalı


10.12.2015
yaltak

<< TTü yaldak kuyruk sallayan, dalkavuk TTü yaldan- (köpek) kuyruk sallamak +Uk <? TTü yal köpek yemeği

yalvaç

<< ETü yalāvaç/yalāvar elçi, haberci

yalvar|mak

<< ETü yalvar- dil dökmek <? ETü yalıġ dil? +(g)Ar-

yama

<< ETü yamaġ yama ETü yama- +I(g)

yama|mak

<< ETü yama- eklemek <<? ETü *yana- +(g)A- ETü yan