yalvar|mak

yallah

Ar yā-llāh ياالله zya allah

yalnız

<< ETü yalıŋuz/yalŋus yalnız, tek başına ETü yalıŋ a.a.

yalpa

?

yaltak

<< TTü yaldak kuyruk sallayan, dalkavuk TTü yaldan- (köpek) kuyruk sallamak +Uk <? TTü yal köpek yemeği

yalvaç

<< ETü yalāvaç/yalāvar elçi, haberci

yalvar|mak

ETü: [ Irk Bitig, <900]
kuzgun sabı teŋrigerü yalbarur [kuzgun sözü tanrıya yalvarır] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol maŋa yalwardı [[o bana dil döktü]] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
yalbarurmen, yalbardun, yalbargil

<< ETü yalvar- dil dökmek <? ETü yalıġ dil? +(g)Ar-

 yala-

Not: +bar- > +var- unsurunun yapısı açık değildir. • Moğ calbari- (a.a.) Türkçeden alıntıdır.

Benzer sözcükler: yalvar yakar, yalvarılmak, yalvartmak


28.03.2019
yama

<< ETü yamaġ yama ETü yama- +I(g)

yama|mak

<< ETü yama- eklemek <<? ETü *yana- +(g)A- ETü yan

yamaç

<< TTü yaŋaç yan, kenar TTü yaŋa-/yana- yanına gelmek veya getirmek, eklemek +Iç

yamak

TTü yama- yanına getirmek, eklemek +Uk

yamalak

TTü yama- +AlAk