yama

yalnız

<< ETü yalıŋuz/yalŋus yalnız, tek başına ETü yalıŋ a.a.

yalpa

?

yaltak

<< TTü yaldak kuyruk sallayan, dalkavuk TTü yaldan- (köpek) kuyruk sallamak +Uk <? TTü yal köpek yemeği

yalvaç

<< ETü yalāvaç/yalāvar elçi, haberci

yalvar|mak

<< ETü yalvar- dil dökmek <? ETü yalıġ dil? +(g)Ar-

yama

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
barçın yamaġı barçınka, kars yamaġı karska [[ipek yaması ipeğe, yün yamağı yüne yakışır - atasözü]]

<< ETü yamaġ yama ETü yama- +I(g)

 yama-

Benzer sözcükler: yamalı bohça


03.08.2015
yama|mak

<< ETü yama- eklemek <<? ETü *yana- +(g)A- ETü yan

yamaç

<< TTü yaŋaç yan, kenar TTü yaŋa-/yana- yanına gelmek veya getirmek, eklemek +Iç

yamak

TTü yama- yanına getirmek, eklemek +Uk

yamalak

TTü yama- +AlAk

yaman

<< ETü yaman 1. çok kötü, fena, 2. fil ≈? ETü yaŋan fil