yanılgı

yanardağ
yanaş|mak

OTü yana- yanına gelmek +Iş- OTü yan

yandaş

TTü yan +dAş

yangın

TTü yan- +gIn

yanıl|mak

<< ETü yaŋıl- hata etmek, eğrilmek ≈ ETü yaŋa/yaŋak yan, düz istikamette olmayan ≈ ETü yan a.a.

yanılgı

YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 5. Baskı, 1969]
yanılgı: 1. Yanlış, hata. 2. Bir niceliğin gerçek değeri ile ölçülen değeri arasındaki fark.

TTü yanıl- +gU

 yanıl-

Not: TTü yanlış sözcüğünden anlam farkı net değildir.


04.11.2013
yanılsa|mak

TTü yanıl- +sA-

yanıt

<< ETü yanut karşılık, bedel, cevap ETü yan- geri dönmek +Ut

yani

Ar yaˁnī يعنى z [#ˁny] «demektir ki, ... anlamına gelir» (geniş zaman eril 3. tekil şahıs) Ar ˁanā عَنَا zdüşündürdü, anlamına geldi

yankesici

<< TTü hemyān kesici kese hırsızı Fa hamyān هميان zkese, bel çantası Fa ham miyān bellik Fa miyān ميان zbel

yankı

<< ETü yankı/yaŋku eko, aksi sada ETü yan- geri gelmek +gU