yanardağ

yamul|mak

Türkiye Türkçesi yaŋıl- "yanılmak, bozulmak, eğrilmek" fiilinden evrilmiştir.

yamyam

Fransızca ve İngilizce niam-niam veya iam-iam "Güney Sudan'da insan eti yediği rivayet edilen bir kavim, Azande'ler" sözcüğünden alıntıdır.

yan

Orta Türkçe yan "taraf, canip" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yan "kalça kemiği, özellikle kemik başı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe yan- "dönmek" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

yan|mak

Oğuzca yān- "parlamak, yanmak" fiilinden evrilmiştir. Oğuzca fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yağın- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yak- "ateş yakmak" biçiminden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

yanak

Eski Türkçe yaŋak "iki yanın her biri, çene kemiğinin iki kanadı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yan- "dönmek" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

yanardağ
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "volkan" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
Yanar dağ: bürkân

Daha fazla bilgi için yan-, dağ maddelerine bakınız.


04.03.2019
yanaş|mak

Orta Türkçe yana- "yanına gelmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Iş- ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Orta Türkçe yan sözcüğünden türetilmiştir.

yandaş

Türkiye Türkçesi yan sözcüğünden Yeni Türkçe +dAş ekiyle türetilmiştir.

yangın

Türkiye Türkçesi yan- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

yanıl|mak

Eski Türkçe yaŋıl- "hata etmek, eğrilmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yaŋa veya yaŋak "yan, düz istikamette olmayan" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen yan sözcüğü ile eş kökenlidir.

yanılgı

Türkiye Türkçesi yanıl- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.