yapı

yansı|mak

ETü yan- dönmek, geri gelmek +sI-

yap|mak

<< ETü yap- çarpmak, sert sesle vurmak, keçe dövmek, çamur sıvamak, çatmak, bir araya getirmek

yapağı

<< OTü yapağu dokunmamış kaba yün, keçe ETü yap- çarpmak, keçe dövmek +AgU

yapay

TTü yap- +(g)Ay

yapboz
yapı

ETü: [Erd <1000]
üstün örtügi altın yapaġı yériŋe tegi altunluġ ... bolur [üstte çatısı altta yapısı yere kadar altınlıdır] OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
yapuğ: al-bināˀ YTü: yapısal "strüktürel" [ Milliyet - gazete, 1964]
Toplum hayatının bu önemli elemanları şunlardır: 1. Fonksiyonel, 2. Yapısal, 3. Kültürel YTü: yapısöküm "dekonstrüksiyon" [ Cumhuriyet - gazete, 1997]
bir tür çözümleme, yapısöküm, hatta doğrudan doğruya söküm olarak görüyor fakat, bireşim boyutunu eksik bırakan bir çaba olarak saptıyorum.

<< ETü yapıġ çatı, bina ETü yap- çarpmak, çatmak +I(g)

 yap-

Benzer sözcükler: altyapı, özyapı, üstyapı, yapılanma, yapılaşma, yapısal, yapısalcılık, yapısöküm


07.08.2021
yapıldak

<< ETü yabıtak çıplak

yapıncak

TTü yapğın/yapğun yapağı, keçe +çAk

yapış|mak

<< ETü yapış- yapışmak ETü yap- çarpmak, çatmak +Iş-

yapıt

TTü yap- +Ut

yaprak

<< ETü yapırġak a.a. onom *yapırğa-/yalbırğa-/yapırda- rüzgârda titreşmek +Uk