yapıncak

yapağı

<< OTü yapağu dokunmamış kaba yün, keçe ETü yap- çarpmak, keçe dövmek +AgU

yapay

TTü yap- +(g)Ay

yapboz
yapı

<< ETü yapıġ çatı, bina ETü yap- çarpmak, çatmak +I(g)

yapıldak

<< ETü yabıtak çıplak

yapıncak

TTü: "keçe palto, kepenek" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yapunca: Penula [keçe örtü, palto] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yapıncak, yapunca: Açıkta kışlar atın kebeden örtüsü, uzun kıllı kebe, yağmurluk.

TTü yapğın/yapğun yapağı, keçe +çAk

 yapağı

Not: TTü yapın- "tavır takınmak, yapmacık olmak, süslenmek" fiilinin etkisiyle anlam kaymasına uğramıştır.

Benzer sözcükler: kınalı yapıncak


07.08.2021
yapış|mak

<< ETü yapış- yapışmak ETü yap- çarpmak, çatmak +Iş-

yapıt

TTü yap- +Ut

yaprak

<< ETü yapırġak a.a. onom *yapırğa-/yalbırğa-/yapırda- rüzgârda titreşmek +Uk

yaptırım

TTü yaptır- +Im

yar|mak

<< ETü ar-/yar- uzunlamasına kesmek, yarmak ≈ ETü ır-/yır- a.a.