yarasa

yara|mak

<< ETü yara- uymak, yakışmak ETü *yar uygun? yakın? +(g)A-

yarabbi

Ar yā rabbī يا ربّى zey rabbim

yarak

<< ETü yarık/yarak donanım, zırh, silah ETü yara- +Uk

yaran

Fa yārān ياران zdost, arkadaş Fa yār يار za.a.

yarar

TTü yara- +()r

yarasa

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
aya yarısġu [[yarasa (Çiğil lehçesi). Bazıları yarısa/yerise der.]] TTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
yarasa [[Türkmen lehçesinde]] TTü: [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
jarasár [yarasar]: pipistrello

<< ETü yarsıġu/yarasa yarasa

Benzer sözcükler: yarasa adam


12.08.2015
yaraş|mak

<< ETü yaraş- birbirine uygun olmak, uyuşmak, anlaşmak ETü yara- uymak +Iş-

yarat|mak

<< ETü yarat- uydurmak, düzenlemek ETü yara- uymak +It-

yaratık

TTü yarat- +Uk

yarbay

TTü yardımcı albay [abb.]

yarda

İng yard 1. baston, direk, 2. bir uzunluk ölçüsü << Ger