yatı

yat|mak

<< ETü yat- 1. yaymak, sermek [geçişli f.], 2. uyumak [geçişsiz f.] <? ETü yad- yaymak, sermek, açmak +It-

yatı

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yatığ: manām [uyku]

 yat-


12.07.2019