yatırım

yatalak

TTü yat- +AlAk

yatar

TTü yat- +()r

yatay

TTü yat- +(g)Ay

yatı
yatır

<< TTü yatır yatar, yatıyor TTü yat- +()r

yatırım

YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
yatırı: Yatırılan para, tevdiat.

TTü yatır- +Im

 yat-


04.08.2015
yatsı

TTü yat- +AsI

yavan

<< ETü yavġan kötü, tatsız ETü *yab(ı)- ? +(g)An

yavaş

<< ETü yavaş uslu, halim, munis, alçak gönüllü ETü *yava- uslanmak, yavaşlamak +Iş <? ETü yab yab yavaş yavaş, mülayimce

yave

Fa yāve ياوه zyersiz ve anlamsız (söz) Fa yāb abes, boş, faydasız +a

yaver

Fa yārvar/yāvar يارور/ياور zyardımcı