yatır

yatak

<< ETü yatğak çok yatan, yatıcı (?) ETü yat- +(g)Ak

yatalak

TTü yat- +AlAk

yatar

TTü yat- +()r

yatay

TTü yat- +(g)Ay

yatı
yatır

TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Bre ˁazīz, ne yatırsuŋ [ne yatarsın]? şu ḥāli görsene TTü: "keramet sahibi cenaze" [ Milli Mecmua (dergi), 1929]
Yatır, türbelerde evliya diye tanınan ölülere denir.

<< TTü yatır yatar, yatıyor TTü yat- +()r

 yat-

Not: 1933 tarihli Derleme Sözlüğünde Ege Bölgesi'nden İç Anadolu'nun Batı ve Kuzeyine yayılan alandaki halk ağızlarında tesbit edilmiştir. İlk kez 1945'te sözlüğe girmiştir. • TTü yatmak fiilinin geniş zamanı yakın döneme dek /ı/ arasesiyle yapılırdı. Geniş zaman çekimli fiilden isim türetilmesi sıra dışıdır.


15.11.2019
yatırım

TTü yatır- +Im

yatsı

TTü yat- +AsI

yavan

<< ETü yavġan tatsız <? ETü *yab(ı)- ? +(g)An

yavaş

<< ETü yavaş uslu, halim, munis, alçak gönüllü ETü *yava- uslanmak, yavaşlamak +Iş <? ETü yab yab yavaş yavaş, mülayimce

yave

Fa yāve ياوه zyersiz ve anlamsız (söz) Fa yāb abes, boş, faydasız +a