yatağan

yaşar|mak

<< ETü yaşar- nemlenmek, yeşillenmek ETü yaş nemli, yeşil +Ar-

yaşıt

TTü yaş +Ut

yaşmak

<< OTü yaşmak yüz örtüsü ETü yaş- saklanmak +(A)mAk

yat

İng yacht seyir teknesi Hol jachtschip avcı teknesi Hol jagen av, takip

yat|mak

<< ETü yat- 1. yaymak, sermek [geçişli f.], 2. uyumak [geçişsiz f.] <? ETü yad- yaymak, sermek, açmak +It-

yatağan

Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
yatağan: sorte de coutelas; qui dort beaucoup [bir tür hançer; çok yatan]

<< OTü yatağan çok yatan, yatık ETü yat- +(g)An

 yat-

Not: Muğla'nın Yatağan ilçesinin adı, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın teknesinin adından esinlenmiştir.


12.06.2015
yatak

<< ETü yatğak çok yatan, yatıcı (?) ETü yat- +(g)Ak

yatalak

TTü yat- +AlAk

yatar

TTü yat- +()r

yatay

TTü yat- +(g)Ay

yatı