yatak

yaşıt

TTü yaş +Ut

yaşmak

<< OTü yaşmak yüz örtüsü ETü yaş- saklanmak +(A)mAk

yat

İng yacht seyir teknesi Hol jachtschip avcı teknesi Hol jagen av, takip

yat|mak

<< ETü yat- 1. yaymak, sermek [geçişli f.], 2. uyumak [geçişsiz f.] <? ETü yad- yaymak, sermek, açmak +It-

yatağan

<< OTü yatağan çok yatan, yatık ETü yat- +(g)An

yatak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yatğak [[muhafız, nöbetçi]] ... yatık [[Uyku. Ayrıca uyunan yer anlamında kullanılır.]] TTü: [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
Begler bindiler, aslan yatağı üzerine geldiler, aslanı kaldurup oğlanı tutdular.

<< ETü yatğak çok yatan, yatıcı (?) ETü yat- +(g)Ak

 yat-

Not: Biçim itibariyle ETü yatğak sözcüğünün devamı olmakla beraber, ETü yatık "uyku, uyunan yer" sözcüğünün anlamını yüklenmiştir.

Benzer sözcükler: aslan yatağı, döl yatağı, yatak odası, yatak yorgan, yatakhane, yataklı vagon, yataklık


12.07.2019
yatalak

TTü yat- +AlAk

yatar

TTü yat- +()r

yatay

TTü yat- +(g)Ay

yatı
yatır

<< TTü yatır yatar, yatıyor TTü yat- +()r