yatalak

yaşmak

<< OTü yaşmak yüz örtüsü ETü yaş- saklanmak +(A)mAk

yat

İng yacht seyir teknesi Hol jachtschip avcı teknesi Hol jagen av, takip

yat|mak

<< ETü yat- 1. yaymak, sermek [geçişli f.], 2. uyumak [geçişsiz f.] <? ETü yad- yaymak, sermek, açmak +It-

yatağan

<< OTü yatağan çok yatan, yatık ETü yat- +(g)An

yatak

<< ETü yatğak çok yatan, yatıcı (?) ETü yat- +(g)Ak

yatalak

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yatalak: Alīl-mizac, esīr-i firaş.

TTü yat- +AlAk

 yat-


04.12.2014
yatar

TTü yat- +()r

yatay

TTü yat- +(g)Ay

yatı
yatır

<< TTü yatır yatar, yatıyor TTü yat- +()r

yatırım

TTü yatır- +Im