yavaş

yatı
yatır

<< TTü yatır yatar, yatıyor TTü yat- +()r

yatırım

TTü yatır- +Im

yatsı

TTü yat- +AsI

yavan

<< ETü yavġan tatsız <? ETü *yab(ı)- ? +(g)An

yavaş

ETü: [ Türkische Turfantexte 1-9, Uygurca metinler, <900]
tüzün yavaş kılu yarlıkadı [iyi huylu ve yumuşak başlı olmalarını emretti] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yavaş kişi: al-layyinu'l-cānibu'l-ḥalīm [halim selim ve yumuşak huylu kişi] OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
yavaş: ṭayyibu'l-liḳā wa'ṭ-ṭabˁ [yüzü ve huyu sevimli olan] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
yavaş: sākinu'l-χalḳ [sakin yaradılışlı] (...) bu at yavaşdur: sahlu'l-χuluḳ wa muˀaddab [kolay tabiatlı ve edepli]

<< ETü yavaş uslu, halim, munis, alçak gönüllü ETü *yava- uslanmak, yavaşlamak +Iş <? ETü yab yab yavaş yavaş, mülayimce

Benzer sözcükler: yavaş yavaş, yavaşça, yavaşlamak, yavaşlatmak


01.01.2016
yave

Fa yāve ياوه zyersiz ve anlamsız (söz) Fa yāb abes, boş, faydasız +a

yaver

Fa yārvar/yāvar يارور/ياور zyardımcı

yavru

<< OTü yavrığ hayvanın küçüğü ETü yabrı-/yavrı- kötüleşmek, güçten düşmek +I(g) <? ETü *yab(ı)- kötü olmak +I-

yavşak

<< OTü yafşak/yavşak bit yavrusu, sirke OTü yavşı-/yavşa- yapışmak +Uk << ETü yapış- (Kaynak: Eren sf. 444)

yavşak1

<< ETü yaŋşak konuşkan, geveze ETü yaŋşa- konuşmak, gürültü etmek +Uk