yaver

yatırım

TTü yatır- +Im

yatsı

TTü yat- +AsI

yavan

<< ETü yavġan kötü, tatsız ETü *yab(ı)- ? +(g)An

yavaş

<< ETü yavaş uslu, halim, munis, alçak gönüllü ETü *yava- uslanmak, yavaşlamak +Iş <? ETü yab yab yavaş yavaş, mülayimce

yave

Fa yāve ياوه zyersiz ve anlamsız (söz) Fa yāb abes, boş, faydasız +a

yaver

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
sulṭān-i dāver fuḳarāye yāver [yardımcı] olup [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yāver-i harb: kumandan muavini. Yāverān-i harb-i pādişāhī

Fa yārvar/yāvar يارور/ياور zyardımcı

 yar2

Benzer sözcükler: seryaver, yaver gitmek


28.10.2014
yavru

<< OTü yavrığ hayvanın küçüğü ETü yabrı-/yavrı- kötüleşmek, güçten düşmek +I(g) ETü yabız kötü +I-

yavşak

<< OTü yafşak/yavşak bit yavrusu, sirke <? ETü yapış- +(g)Ak (Kaynak: Eren sf. 444)

yavşak1

<< ETü yaŋşak konuşkan, geveze ETü yaŋşa- konuşmak, gürültü etmek +Uk

yavşan

<< ETü yabçan acı bir ot, artemisia ETü yapış- yapışmak

yavuklu

ETü yaġuk yakın (sıfat), mec. akraba, hısım +lI(g) ETü yak- yaklaşmak, yakınlaşmak +Uk