yayık

yay

<< ETü ya a.a.

yay|mak

<< ETü yād- yaymak, sermek, açmak ≈ ETü ya yay

yaya

<< ETü yadaġ yürüyen, piyade ETü yad- açmak, yaymak +A

yaygara

TTü *yaykır- gürültü etmek, çınlatmak +A << ETü aykır- a.a.

yaygın

TTü yay- +gIn

yayık

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol suwda tonuġ yaydı [[suda giysiyi çalkaladı]] (...) yayık kişi [[kararsız, dönek, oynak kişi TTü: "çalkalayarak tereyağı yapma aygıtı" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yayık: Clava butyraria

<< ETü yayık oynak, çalkanan ETü yay- çalkamak, sallamak +Uk

Benzer sözcükler: yayık ayranı

Bu maddeye gönderenler: yıka-


05.03.2015
yayım

TTü yay- +Im

yayın1

TTü yay- +In

yayın2

<< ETü yadıŋ sığ su ETü yadın- yayılmak +I(g) ETü yad- yaymak +In-

yayla

<< ETü yaylak/yaylaġ yazlık konaklama yeri ETü yayla- yaz geçirmek +I(g) ETü yay yaz +lA-

yaylım

TTü yayıl- +Im