yayın2

yaygara

TTü *yaykır- gürültü etmek, çınlatmak +A << ETü aykır- a.a.

yaygın

TTü yay- +gIn

yayık

<< ETü yayık oynak, çalkanan ETü yay- çalkamak, sallamak +Uk

yayım

TTü yay- +Im

yayın1

TTü yay- +In

yayın2

ETü: yayın su [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yaḏıŋ sūw [[yer üstünde yayılan sığ su]] yayın balığı [ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, <1402]

<< ETü yadıŋ sığ su ETü yadın- yayılmak +I(g) ETü yad- yaymak +In-

 yay-

Not: Yayın balığı "sığ su balığı" anlamındadır.

Benzer sözcükler: yayın balığı


15.11.2019
yayla

<< ETü yaylak/yaylaġ yazlık konaklama yeri ETü yayla- yaz geçirmek +I(g) ETü yay yaz +lA-

yaylım

TTü yayıl- +Im

yayvan

<< TTü *yayğan TTü yay- +(g)An

yaz

<< ETü yaz ilkbahar ETü yay yaz ≈ ETü yaş yeşerme, yeşillik

yaz|mak1

<< ETü yaz- 1. hata etmek, sapmak, 2. (Oğuzca) yazı yazmak