yaygın

yavuz

<< ETü yabız/yawız kötü <? ETü *yab(ı)- kötü olmak, kötülük etmek

yay

<< ETü ya a.a.

yay|mak

<< ETü yād- yaymak, sermek, açmak ≈ ETü ya yay

yaya

<< ETü yadaġ yürüyen, piyade ETü yad- açmak, yaymak +A

yaygara

TTü *yaykır- gürültü etmek, çınlatmak +A << ETü aykır- a.a.

yaygın

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
yaygın = Münteşir

TTü yay- +gIn

 yay-

Benzer sözcükler: yaygınlaşmak, yaygınlık


22.01.2015
yayık

<< ETü yayık oynak, çalkanan ETü yay- çalkamak, sallamak +Uk

yayım

TTü yay- +Im

yayın1

TTü yay- +In

yayın2

<< ETü yadıŋ sığ su ETü yadın- yayılmak +I(g) ETü yad- yaymak +In-

yayla

<< ETü yaylak/yaylaġ yazlık konaklama yeri ETü yayla- yaz geçirmek +I(g) ETü yay yaz +lA-