yaygın

yavuz

Eski Türkçe yabız veya yawız "kötü" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yab- veya *yaw- "kötü olmak, kötülük etmek" kökünden türetilmiştir.

yay

Eski Türkçe aynı anlama gelen ya sözcüğünden evrilmiştir.

yay|mak

Eski Türkçe yād- "yaymak, sermek, açmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe ya "yay" sözcüğü ile eş kökenlidir.

yaya

Eski Türkçe yadaġ "yürüyen, piyade" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yad- "açmak, yaymak" fiilinden Eski Türkçe +A ekiyle türetilmiştir.

yaygara

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *yaykır- "gürültü etmek, çınlatmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +A ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen aykır- sözcüğünden evrilmiştir.

yaygın
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
yaygın = Münteşir

Köken

Türkiye Türkçesi yay- fiilinden Yeni Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yay- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

yaygınlaşmak, yaygınlık


22.01.2015
yayık

Eski Türkçe yayık "oynak, çalkanan" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yay- "çalkamak, sallamak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

yayım

Türkiye Türkçesi yay- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

yayın1

Türkiye Türkçesi yay- fiilinden Yeni Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

yayın2

Eski Türkçe yadıŋ "sığ su" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yadın- "yayılmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yad- "yaymak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

yayla

Eski Türkçe yaylak veya yaylaġ "yazlık konaklama yeri" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yayla- "yaz geçirmek" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yay "yaz" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.