yazar

yaylım

Türkiye Türkçesi yayıl- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

yayvan

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *yayğan biçiminden evrilmiştir. Türkçe biçim Türkiye Türkçesi yay- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An ekiyle türetilmiştir.

yaz

Eski Türkçe yaz "ilkbahar" veya Eski Türkçe yay "yaz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Türkçe yaş "yeşerme, yeşillik" sözcüğü ile eş kökenlidir.

yaz|mak1

Oğuzca yaz- "1. hata etmek, sapmak, 2. (Oğuzca) yazı yazmak" fiilinden evrilmiştir.

yaz|mak2

Eski Türkçe yaz- "açmak, yaymak, çözmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen yas- fiili ile eş kökenlidir.

yazar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yazdı, yazār, yazmak Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
yazar = Muharrir

Daha fazla bilgi için yaz-1 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Meslek adı olarak kullanımı Yeni Türkçedir.

Benzer sözcükler

yazar kasa


11.03.2015
yazgı

Türkiye Türkçesi yaz- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

yazı1

Orta Türkçe yazığ "yazılan şey, yazı" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Oğuzca yaz- "çizmek, yazı yazmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

yazı2

Eski Türkçe yazı "ova, düzlük" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yaz- "yaymak, sermek" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

yazık

Eski Türkçe yazuk "kötülük, günah" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazın- "hata etmek, suç işlemek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

yazılım

Türkiye Türkçesi yazıl- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.