yemek

ye|mek

Eski Türkçe yé- veya ye- "yemek" fiilinden evrilmiştir.

yemek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Çağatayca: "yenen şey, aş" [ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
Zekeriyyā Meryemni olardın evige iltti, biyik yirde koydı, yimek içmek birdi.

Köken

Eski Türkçe yé- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(A)mAk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ye- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

yemekhane


09.10.2017