yeniçeri

yen1

<< ETü yéŋ elbise kolu

yen2

Jap yen Japon para birimi Çin yüan yuvarlak şey, para

yenge

<< ETü yeŋge ağabeyin veya dayının karısı

yengeç

<< ETü-O yeŋgeç kabuklu su hayvanı

yeni

<< ETü yaŋı geri gelen, yeni ay, yeni <? ETü yan- geri gelmek

yeniçeri

TTü: "yeni ordu" [ Fatih Sultan Mehmed, Kanunname-i Al-i Osman, <1481]
evvelā vüzerā, andan soŋra kaḍi ˁaskerler, andan soŋra defterdārlar ve defterdārlardan aşağa yeŋiçeri ağası

 yeni, çeri1


04.09.2017
yer

<< ETü yér yeryüzü, dünya, zemin

yer|mek

<< ETü yer- beğenmemek, kötülemek

yerel

TTü yer +Al

yergi

TTü yer- +gU

yerleş|mek

TTü yer +lAş-