yetim

yeşim

Fa yaşm/yaşb يشم/يشب zdeğerli bir taş, yeşim << EFa/OFa yaşp a.a. ≈ İbr/Aram yaşpē יָשׁ֯פֵה za.a. ≈ Akad yaşpū a.a.

yet|mek

<< ETü yét- 1. yakalamak, gücü yetmek [geçişli fiil], 2. yeter olmak [geçişsiz fiil]

yetenek

TTü yet- +AnAk

yeterlik

TTü yeter +lIk

yeti

TTü yet- +I(g)

yetim

"anasız, babasız" [ Kutadgu Bilig, 1069]
çıġay tul yetim ḳıssa birse [fakir dul yetim dilekçe verse] "... tek ve benzersiz" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yetīm: (..) in quovis genere singularis et incomparabilis, unicus, parem non habens. Dürri yetīm.

Ar yatīm يتيم z [#ytm faˁīl sf.] anasız veya babasız, tek ve benzersiz

Benzer sözcükler: yetimhane

Bu maddeye gönderenler: eytam


03.04.2015
yetki

TTü yet- +gU

yetkin

TTü yet- +gIn

yetmiş

<< ETü yétmiş 70 ETü yéti +mIş

yevm

Ar yawm يَوْم z [#ywm faˁl ] gün (≈ İbr/Aram yōm יומ za.a. ≈ Akad ūmu a.a. )

yevmiye