yiğit

yıpran|mak

ETü opra- (giysi) eskimek, aşınmak +In-

yır

<< ETü ır/yır türkü

yırt|mak

<< ETü yırt- yırtmak, parçalamak ETü yır-/ır- yarmak, kesmek +It-

yırtıcı

TTü yırt- +çI

yırtmaç

TTü yırt- +(A)mAç

yiğit

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
yigit igsiz sizinteg kiçig körtle urı [cesur sağlıklı sizin gibi genç yakışıklı bir delikanlı] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yigit: al-şābb min kulli şay [her türün genci]

<< ETü yigit genç, delikanlı <? ETü yégen kardeş çocuğu, torun +It

 yeğen

Not: Karş. Moğ cigen çoğ. ciget "kızın veya kızkardeşin çocuğu". +n ekiyle tekil ve +t ekiyle çoğul olan insan adları Moğolcada standarttır. En erken Türkçede benzer bir yapının bulunduğu varsayılabilir. • Karş. Kürd torin "1. yeğen, torun, 2. delikanlı, yiğit, özellikle soylu genç".


23.08.2017
yine

<< ETü yana tekrar, yeniden ETü yan- geri gelmek, dönmek +A

yirmi

<< ETü yigirmi 20

yisa

İt issa (direk, bayrak) kaldır! (Kaynak: LF sf. §350.)İt issare kaldırmak Ger

yit|mek

<< ETü yit- kaybolmak

yiv

<< ETü yi dikiş <<? ETü *yig dikiş?