yoğalt|mak

yit|mek

<< ETü yit- kaybolmak

yiv

<< ETü yi dikiş <<? ETü *yig dikiş?

ylang ylang

İng ylang ylang çiçekleri parfümeride kullanılan bir Güneydoğu Asya ağacı, canangium odoratum Tagalog álang-ílang a.a.

yobaz

<<? TTü yavız/yabız kötü

yoga

İng yoga Hindistan'a özgü ruh ve beden eğitimi yöntemi Sans yóga योग z1. birlik, birleşme, birleştirme, tevhid, 2. (işe) koşma, düzme, düzene koyma

yoğalt|mak

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
yoğaltmak = İdam etmek YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
yoğaltmak: Kullanarak yok etmek; istihlak etmek

YTü yoğal- tükenmek +It- TTü yok +Al-

 yok


05.10.2017
yoğun

<< ETü yoġun kalın, kaba ≈ ETü yoġur- (hamur) kabartmak

yoğur|mak

<< ETü yoġur-/yuġur- hamur yoğurmak

yoğurt

<< ETü yoġrut katılaştırılmış süt ürünü ETü yoġur- kabartmak, yoğunlaştırmak +Ut

yok

<< ETü yōk silinmiş, bozulmuş, yok ≈ ETü yod- silmek, bozmak +Uk

yokla|mak

TTü yok +lA-