yoğurt

yobaz

<<? TTü yavız/yabız kötü

yoga

İng yoga Hindistan'a özgü ruh ve beden eğitimi yöntemi Sans yóga योग z1. birlik, birleşme, birleştirme, tevhid, 2. (işe) koşma, düzme, düzene koyma

yoğalt|mak

YTü yoğal- tükenmek +It- TTü yok +Al-

yoğun

<< ETü yoġun kalın, kaba ≈ ETü yoġur- (hamur) kabartmak

yoğur|mak

<< ETü yoġur-/yuġur- hamur yoğurmak

yoğurt

ETü: [ Uygurca metinler, <1000]
saġuda yuġrut birle kelürüp [çanakta yoğurt ile getirip] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yuġrut uḏıştı [[süt pıhtılaş(arak yoğurt oldu)]], yuġrut sütgerdi [[yoğurt ayrışıp süt saldı]]

<< ETü yoġrut katılaştırılmış süt ürünü ETü yoġur- kabartmak, yoğunlaştırmak +Ut

 yoğur-

Not: Karş. Moğ cogug "kurutulmuş yiyecek, tarhana?", coğurı "mahzen, kiler" < coğu- "toplamak, yığmak". T. Tekin'in itirazları tatmin edici değildir.


25.02.2019
yok

<< ETü yōk silinmiş, bozulmuş, yok ETü yod- silmek, bozmak +Uk

yokla|mak

TTü yok +lA-

yoksul

<< OTü yoksul fakir ETü yok +sIl

yoksun

TTü yok

yokuş

<< OTü yokuş yükselen (yol, zemin) ETü yok yüksek yer +Iş