yor|mak2

yonca

<< ETü yorınçġa yonca

yonga

TTü yon- yontmak, traş etmek +gA

yont|mak

ETü yon- traş etmek, kazımak +It-

yontu

TTü yon- yontmak +(In)tI

yor|mak1

<< ETü yör- (sargı) çözmek, açıklamak, rüya tabir etmek

yor|mak2

TTü: [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
toklu başlu Doru Aygır yoruldı (...) oğlan avda idügün andan bileyin kim yorgun atıŋ-ıla, kedilmiş cıdaŋ-ıla ardına düşesin TTü: [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
yayak giderlermiş yorulmışlar, tāḳatları tak olmış kalmışlar. TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yorulmak: Defatigari. (...) yorultmak: Defatigare. (...) yorğun, yorulmış, yorğunlık TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yormak: Eziyet etmek, bītāb etmek, yürükmek, gezdirmek.

TTü yorul- yürüyerek yorulmak TTü yorı- yürümek +Il-

 yürü-

Not: ETü/TTü yorı- "yürümek" fiilinin türevleri olan yorulmak ve yorgun biçimlerinden geri türetilmiş bir geç dönem fiilidir. ETü/TTü ar- "yormak" fiilinin yerine geçmiştir. Fiilin yalın haline bu anlamda 19. yy'dan önce rastlanmaz.

Benzer sözcükler: yorgun, yorgun argın, yorucu, yorulmak


19.08.2015
yordam

(<? TTü yort- yürütmek, hızlı yürümek, koşmak +Am ) TTü yorı- yürümek +dAm

yorga

<< OTü yorġa hızlı yürüyen, yürük (at) ETü yorı- yürümek +gA

yorgan

<< ETü yoġurkan kalın yatak örtüsü <? ETü yoġur- +(g)An

yort

ETü yorı- yürümek, koşmak +Ut

yortu

Yun yiortí γιορτή zdini bayram, festival << EYun eortḗ εορτή za.a.