yozgat spurs

yorum

TTü yor- +Im

yosma

?

yosun

<< OTü yoġsun su ve bataklık bitkisi

yoyo

marka Yo-Yo bir ip üzerinde dönen diskten oluşan oyuncak (İlk kullanım: 1932 Donald Duncan, Amer. imalatçı) ~? Filipino yóyo

yoz

<< ETü *yoz kısır, faydasız <? ETü yo(d)- bozmak, zarar vermek +Uz

yön

≈ ETü öŋ cihet, cephe ETü ön-/yön- yönelmek, ileri gitmek +I(g)

yönel|mek

TTü yön +Al-

yönerge

TTü yön +ArgA

yönet|mek

<< TTü yönelt- TTü yönel- +It-

yöneylem
yöntem

TTü yön +dAm