yumruk

yulaf

Ar ˁalaf علف z [#ˁlf] her türlü ot, yonca ≈ Akad elēpu (bitki) bitmek, filizlenmek

yular

<< ETü yular dizgin, ata yön veren urgan

yum|mak

<< ETü yum- kapatmak, top yapmak ≈? ETü yuv- a.a.

yumak

<< ETü yumġak yuvarlak şey, top ETü yum- top yapmak +(g)Ak

yumru

≈ ETü yumur yumuk şey, top

yumruk

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yudruk: al-lukma [yümruk - şu atasözünde geçer:] yātnıŋ yaġlıġ tiküsindin özniŋ ḳanlıġ yudruk yig [elin yağlı lokmasından, akrabanın kanlı yumruğu yeğ] TTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
yuruk: al-lukma wa bit-turkmānī yumruk [Kıpçakça yuruk ve Türkmence yumruk denir]

<< ETü yudruk yumruk ≈ Moğ nidurga a.a.

Not: TTü sonradan türeyen /m/ sesi yum- fiiliyle kontaminasyon ürünüdür.


05.03.2020
yumurcak

TTü yumru kabarcık, ur +çAk

yumurta

<< ETü yumurġa/yumurtġa yumurta <? ETü yum- top yapmak

yumuşa|mak

<< ETü yımşa- yumuşamak

yun|mak

<< ETü yun- yıkanmak ETü yu- yıkamak +In-

Yunan

Ar/Fa yūnān يونان za.a. EFa yōnān [çoğ.] İyonyalılar EYun iōnes ιώνες z [çoğ.] Helen boylarından biri, İyonyalı << AYun iāwon a.a.