yurt

yun|mak

<< ETü yun- yıkanmak ETü yu- yıkamak +In-

Yunan

Ar/Fa yūnān يونان za.a. EFa yōnān [çoğ.] İyonyalılar EYun iōnes ιώνες z [çoğ.] Helen boylarından biri, İyonyalı << AYun iāwon a.a.

yunt

<< ETü yunt at

yunus

öz (Ar) yūnus يونس zKuran'da adı geçen bir peygamber, Zünnun öz (OYun) iōnas ιώνας zTevrat'ta adı geçen bir kutsal kişi öz (İbr) yōnah יונה za.a. İbr yōnah kumru

yuppie

İng yuppie [abb.] genç, şehirli, sınıf atlamaya aday kimse İng young urban professional

yurt

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
yurtda yatu kalur erti [çadırda yatıp kalkar idi] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
mansio [konak] - Fa: manzel - Tr: yurt TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yort, yord, yurd: memleket. Ditio, dominium, regio, regnum [ülke] & possessio, bona [mal, mülk, varlık].

<< ETü yurt 1. çadır, oba, 2. konut, mesken, menzil <? ETü ur- +Ut

Benzer sözcükler: yurt bilgisi, yurt dışı, yurt içi, yurtluk, yurtsever

Bu maddeye gönderenler: yurttaş


31.12.2015
yurttaş

TTü yurt +dAş

yusufçuk

öz Yusuf 1. Tevrat ve Kuran'a göre Hz. Yakup'un oğullarından biri, 2. çok güzel yüzlü kimse, kız yüzlü oğlan İbr yōseph יוסף z1. arttırır 2. «Allah arttırır», Hz. Yakup'un oğlu

yut|mak

<< ETü-OK yūt- a.a. ETü yuv- yuvarlamak, top yapmak +It-

yutkun|mak

TTü yutuk- yutmak, yutkunmak +In- TTü yut- +Ik-

yuva

≈ ETü uya kuş yuvası ≈ ETü yuv- yuvarlamak, top yapmak