yuvalama

yurttaş

TTü yurt +dAş

yusufçuk

öz Yusuf 1. Tevrat ve Kuran'a göre Hz. Yakup'un oğullarından biri, 2. çok güzel yüzlü kimse, kız yüzlü oğlan İbr yōseph יוסף z1. arttırır 2. «Allah arttırır», Hz. Yakup'un oğlu

yut|mak

<< ETü-OK yūt- a.a. ETü yuv- yuvarlamak, top yapmak +It-

yutkun|mak

TTü yutuk- yutmak, yutkunmak +In- TTü yut- +Ik-

yuva

≈ ETü uya kuş yuvası ≈ ETü yuv- yuvarlamak, top yapmak

yuvalama

TTü: [ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, <1960]
yuvalak, yuvalama [bulgurlu küçük köfte, hamur topu]

TTü yuvala- ufalamak, yuvarlamak +mA

 yuvarla-


06.09.2017
yuvar

TTü yuvarlak

yuvarla|mak

<< TTü yuvala- top haline getirmek TTü yuva top, küme +lA-

yüce

<< OTü yüçe tepe, yüksek yer ≈? ETü uça sırt, arka

yük

<< ETü yük taşınan şey, yük ETü yüd- üstüne almak, yüklenmek +Uk

yüklem

TTü yükle- +Im