zürefa

zürafa

Arapça zrf kökünden gelen zurāfa(t) زرافة z "Afrika kökenli bir hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça aynı anlama gelen zurnāpāy زرناپاى z sözcüğü ile eş kökenlidir.

zürefa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
ẓurefā ve ḥukemā [zarifler ve bilgeler] dimişlerdür

Köken

Arapça ẓrf kökünden gelen ẓurafāˀ ظُرَفَاء z "zarifler, kibarlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓarīf ظريف z sözcüğünün fuˁalā vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için zarif maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

zemheri zürefası


20.02.2018