zürefa

zürafa

Ar zurāfa(t) زرافة z [#zrf] Afrika kökenli bir hayvan ≈ Fa zurnāpāy زرناپاى za.a.

zürefa

[ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
ẓurefā ve ḥukemā [zarifler ve bilgeler] dimişlerdür

Ar ẓurafāˀ ظُرَفَاء z [#ẓrf fuˁalā çoğ.] zarifler, kibarlar Ar ẓarīf ظريف z [t.]

 zarif

Benzer sözcükler: zemheri zürefası


20.02.2018