zıpkın

zındık

Ar zandīḳ/zindīḳ زَِنْدِيق z [#zndḳ q.] dinden sapan OFa zandīk 1. alim, yorumcu, 2. Zerdüşt dinine yeni yorum getiren peygamber Mani'nin (MS 3. yy) müritlerine verilen ad OFa zand ilim, yorum ≈ Ave zainti bilinen, bilgi <<? HAvr *gnō-ti- a.a. HAvr *ǵneh₃- (*ǵnō-) bilmek

zınk

onom ani durma sesi, sarsıntı sesi

zıp

onom sıçrama sesi

zıpır

≈ TTü zıbırdak/zıpırdak zıp zıp hareket eden, yerinde durmayan TTü zıbırda-/zıpırda- zıplayarak hareket etmek onom zıp/zıpır sıçrama sesi

zıpka

Abhaz adzıykva dar paçalı pantolon (Kaynak: Bläsing, Türk Dilleri Araştırmaları 12, 2006.)§ Abhaz adza dar Abhaz áykva pantolon

zıpkın

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
sipḳun سِپقُن: al-ḥarba [harbe, mızrak] Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
sapġun ... sıpḳın: javeline, espèce de fourche pour prendre le poisson [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
pençe χarbe ve çatal χarbe ve gelberi χarbe ve sıpkın صپقن χarbe ve çengāl χarbe ve şiş χarbe-i gūnāgūnlar

<< OTü sapġun/sıpġun kısa mızrak, balık tutma aracı ETü sap- delmek, saplamak +gIn

 sap

Not: Moğ sibegen (a.a.) Türkçeden alıntı olmalıdır.


15.06.2015
zır

onom zil sesi, ağlama sesi

zırh

Fa zirih زره zsavaş giysisi ≈ OFa zrād a.a. ≈ Ave zrāda- a.a.

zırnık

Fa zarnīχ زرنيخ zsarı boya yapımında ve kıl dökücü olarak kullanılan bir mineral, arsenik sülfür << OFa zarnik a.a. OFa zarn altın, sarı

zırt

onom zır +t

zırtapoz

onom zırt +oz