zırh

zıp

onom sıçrama sesi

zıpır

≈ TTü zıbırdak/zıpırdak zıp zıp hareket eden, yerinde durmayan TTü zıbırda-/zıpırda- zıplayarak hareket etmek onom zıp/zıpır sıçrama sesi

zıpka

Abhaz adzıykva dar paçalı pantolon (Kaynak: Bläsing, Türk Dilleri Araştırmaları 12, 2006.)§ Abhaz adza dar Abhaz áykva pantolon

zıpkın

<< OTü sapġun/sıpġun kısa mızrak, balık tutma aracı ETü sap- delmek, saplamak +gIn

zır

onom zil sesi, ağlama sesi

zırh

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ol zirihdür kim geyürler yağıda [o zırhtır ki düşman karşısında giyerler] zırhlı "çelik kaplı savaş gemisi" [ Mecmua-i Fünun (dergi), 1863]
altmışsekiz toplu iki kıta zırhlı fırkateyni

Fa zirih زره zsavaş giysisi ≈ OFa zrād a.a. ≈ Ave zrāda- a.a.

Benzer sözcükler: zırhlı


14.11.2017
zırnık

Fa zarnīχ زرنيخ zsarı boya yapımında ve kıl dökücü olarak kullanılan bir mineral, arsenik sülfür << OFa zarnik a.a. OFa zarn altın, sarı

zırt

onom zır +t

zırtapoz

onom zırt +oz

zırva

Fa zirbā/zalubā karışık aş

zıt

Ar ḍidd ضدّ z [#ḍdd] aksi, ters Ar ḍadda ضدّ zzıt idi, çelişti