zırva

zır

onom zil sesi, ağlama sesi

zırh

Fa zirih زره zsavaş giysisi ≈ OFa zrād a.a. ≈ Ave zrāda- a.a.

zırnık

Fa zarnīχ زرنيخ zsarı boya yapımında ve kıl dökücü olarak kullanılan bir mineral, arsenik sülfür << OFa zarnik a.a. OFa zarn altın, sarı

zırt

onom zır +t

zırtapoz

onom zırt +oz

zırva

"aşureye benzer karışık aş" [ anon., Risale-i Garibe, 1720]
imarette zırva kazanına bakrac koyan aşbazlar [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
zırva: Zerdeli ve sarmısaklı paça; mec. saçma sapan söz. Zırvaya çevirmek: pek karışdırıp gülünç hale komak.

Fa zirbā/zalubā karışık aş

 zülbiye

Benzer sözcükler: zırvalamak


18.02.2015
zıt

Ar ḍidd ضدّ z [#ḍdd] aksi, ters Ar ḍadda ضدّ zzıt idi, çelişti

zıvana

Fa zabāna/zubāne زبانه zdil gibi olan nesne Fa zabān/zubān زبان zdil +a

zibidi

Fa *zībīdī زيبيدى zsüslü, yakışıklı Fa zībīdan زيبيدن zsüslemek, yakışmak Fa zīb زيب zsüs, güzellik

zibil

Ar zibl زِبْل z [#zbl fiˁl ] dışkı, çöp ≈ İbr zabal dışkı ≈ Akad ziblu çöp, pislik

zifaf

Ar zifāf زفاف z [#zff fiˁāl msd.] düğün töreni, gelini güveye teslim ayini Ar zaffa زفّ z(kuş) kanatlarını çırparak uçtu veya koştu, (yel) çırpıntıyla esti