zanaat

zamk

Ar ṣamġ صمغ z [#ṣmġ] ağaç tutkalı ≈ Aram ṣemaḥ צמח z [#ṣmḥ] 1. tomurcuk, tohum kabı, 2. ur, kabartı, şiş, ülser ≈ İbr ṣāmaḥ צמח z [#ṣmḥ] şişme, kabarma, tomurcuklanma

zamkinos

?

zamme

Ar ḍamma(t) ضمّة z [#ḍmm faˁla(t) mr.] Arap yazısında u sesini gösteren hareke Ar ḍamma ekledi, kattı

zampara

Fa zan-bāre زنباره zkadına düşkün § Fa zan زن zkadın Fa +bāre باره zdüşkün, tutkun

zan

Ar ẓann ظنّ z [#ẓnn faˁl msd.] sanma, kuşku, töhmet Ar ẓanna ظنّ zsandı

zanaat

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
xenaát [zenaat]: arte [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ṣanˁat, Tur. vulg. corruptè zanaat: Ars, artificium. [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
zanaat: Maddesel ihtiyaçları karşılamak için yapılan ve az çok el uzluğu isteyen iş. Demircilik, marangozluk birer zanaattır.

Ar ṣināˁa(t) صناعة z [#ṣnˁ fiˁāla(t) msd.] imalat, ustalık, sanat Ar ṣanaˁa صنع zimal etti, yaptı

 sanat

Not: Sanat sözcüğünün Türkçe popüler dilde telaffuzu olup iki sözcük arasındaki ayrışma 19. yy'dan önce mevcuttur.

Benzer sözcükler: zanaatkâr


05.12.2021
zangır

onom sarsıntı sesi

zangoç

Erm jamgoç ժամկոչ zkilisede çan çalan görevli § Erm jam ժամ zsaat (OFa zamān/jamānag zaman, an ) Erm goç կոչ zçağıran, bağıran

zap

İng to zap uzaktan kumanda aletiyle vurmak, kanal değiştirmek İng zap! çizgi romanlarda kullanılan bir ünlem

zaptiye

Ar ḍabṭ ضبط z [faˁl msd.] denetleme, disiplin altına alma +īya(t)1

zapturapt

Ar ẓabṭ ū rabṭ ضبط و ربط zdenetim ve kayıt, disiplin