zapturapt

zanaat

Arapça ṣnˁ kökünden gelen ṣināˁa(t) صناعة z "imalat, ustalık, sanat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣanaˁa صنع z "imal etti, yaptı" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

zangır

"sarsıntı sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

zangoç

Ermenice jamgoç ժամկոչ z "kilisede çan çalan görevli" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice jam ժամ z "saat" (NOT: Bu sözcük Orta Farsça zamān veya jamānag "zaman, an" sözcüğünden alıntıdır. ) ve Ermenice goç կոչ z "çağıran, bağıran" sözcüklerinin bileşiğidir.

zap

İngilizce to zap "uzaktan kumanda aletiyle vurmak, kanal değiştirmek" fiilinden alıntıdır. İngilizce fiil İngilizce zap! "çizgi romanlarda kullanılan bir ünlem" sözcüğünden türetilmiştir.

zaptiye

Arapça ḍabṭ ضبط z "denetleme, disiplin altına alma" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.

zapturapt
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
ẓabṭ u rabṭ, retk u fetk muḥāl ve mümtenīˁ olup [düzen ve disiplin, özen ve itidal imkânsız olup]

Köken

Arapça ẓabṭ ū rabṭ ضبط و ربط z "denetim ve kayıt, disiplin" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için zabıt, rapt maddelerine bakınız.


12.08.2017
+zar

Farsça +zār زار z "bitki yetişen yer, bahçe, bostan (sadece bileşiklerde)" parçacığından alıntıdır.

zar1

Arapça yazılı örneği bulunmayan *zār veya zahr زار z "şans oyunlarında kullanılan kemik küp" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

zar2

Orta Türkçe sar "ince deri, yumurtanın iç zarı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

zar3

"ağlama sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

zarafet

Arapça ẓrf kökünden gelen ẓarāfa(t) ظرافة z "zariflik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓarufa ظَرُفَ z "zarif ve güzel idi, hoş göründü" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.