zar1

zangoç

Erm jamgoç ժամկոչ zkilisede çan çalan görevli § Erm jam ժամ zsaat (OFa zamān/jamānag zaman, an ) Erm goç կոչ zçağıran, bağıran

zap

İng to zap uzaktan kumanda aletiyle vurmak, kanal değiştirmek İng zap! çizgi romanlarda kullanılan bir ünlem

zaptiye

Ar ḍabṭ ضبط z [faˁl msd.] denetleme, disiplin altına alma +īya(t)1

zapturapt

Ar ẓabṭ ū rabṭ ضبط و ربط zdenetim ve kayıt, disiplin

+zar

Fa +zār زار zbitki yetişen yer, bahçe, bostan (sadece bileşiklerde)

zar1

[ <1400]
[ Meninski, Thesaurus, 1680]
zar atmak

~? Ar *zār/zahr زار zşans oyunlarında kullanılan kemik küp

Not: Batı dillerine Arapçadan alındığı kabul edilir; ancak Arapça sözlüklerde bu kelime yoktur. Karş. Fr hasard, İt lazara "şans oyunu" Ar az-zār. 12. yy vakanüvislerinden Guillaume de Tyre Haçlı seferleri sırasında Hasart adlı kentin kuşatması esnasında icat edildiğini aktarır. Margoliouth'a göre ˁayn-Zarwa (bugünkü Anavarza) olan bu yerde cari dil Arapça mı, Türkçe miydi?


25.09.2017
zar2

<< OTü sar ince deri, yumurtanın iç zarı ?

zar3

onom ağlama sesi

zarafet

Ar ẓarāfa(t) ظرافة z [#ẓrf faˁāla(t) msd.] zariflik Ar ẓarufa ظَرُفَ zzarif ve güzel idi, hoş göründü

zarar

Ar ḍarar ضَرر z [#ḍrr faˁal msd.] eksilme, sakatlık, kusur, hasar Ar ḍarra ضَرَّ zeksiltti, sakatladı

zarbo

?