zifir

zıt

Ar ḍidd ضدّ z [#ḍdd] aksi, ters Ar ḍadda ضدّ zzıt idi, çelişti

zıvana

Fa zabāna/zubāne زبانه zdil gibi olan nesne Fa zabān/zubān زبان zdil +a

zibidi

Fa *zībīdī زيبيدى zsüslü, yakışıklı Fa zībīdan زيبيدن zsüslemek, yakışmak Fa zīb زيب zsüs, güzellik

zibil

Ar zibl زِبْل z [#zbl fiˁl ] dışkı, çöp ≈ İbr zabal dışkı ≈ Akad ziblu çöp, pislik

zifaf

Ar zifāf زفاف z [#zff fiˁāl msd.] düğün töreni, gelini güveye teslim ayini Ar zaffa زفّ z(kuş) kanatlarını çırparak uçtu veya koştu, (yel) çırpıntıyla esti

zifir

"yemek bulaşığı" [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
dest u dehān yuyup ẕifr kokusın götürdiler "... tütün zifti" [ Kâtip Çelebi, Mizânü'l-Hak fi İhtiyâri'l-Ehakk, 1656]
lüle çubuğı içinden çıkan zifr زفر rāyihası daχı beddir, bir yere isābet éderse zamān-i medīd [uzun süre] bāḳī kalur.

Ar ḏafir ذفر z [#ḏfr faˁīl sf.] pis ve keskin kokan Ar ḏafira keskin koktu

Not: Türkçe kaynaklarda genellikle ز ile زفر yazılır. Bkz. Aht sf. 1144, زفر veya ذفر.


23.12.2014
zifiri

Yun/EYun zoferós ζοφερός zkaranlık (sıfat) EYun zóphos ζόφος z1. karanlık, kasvet (ad), 2. batı

zifos

Yun *sifós kasırga? (atmosferde) hortum? << Yun/EYun sífōn σίφων zsu hortumu

zift

Ar/Fa zift زفت zkatran, asfalt Aram zephtā זִפְתָא za.a. ≈ İbr zephet a.a.

ziggurat

Fr/İng ziggurat eski Babil ve Asur tapınak kulelerine verilen ad Akad ziqquratu 1. kule, 2. yüksek yer, zirve, doruk (Kaynak: CAD sf. 21:129)Akad zaqāru/şaqāru yükseltmek (bina), kaldırmak, çıkmak (Kaynak: CAD sf. 21:55)

zigon

Fr table cigogne «leylek masa», a.a. Fr cigogne leylek Lat ciconia a.a.